Все статьи номера
статья 2 из 36
Не прочитано
№9, 2019
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ БАСҚАРУ

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚАЗІРГІ ТӘСІЛДЕРІ

«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы жұмыс берушілермен серіктесе отырып, Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғауды басқару жай-күйін талдайды және кейбір осал тұстарын атап өтіп, жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын қамтамасыз ететін осы саладағы бірінші кезектегі іс-шараларды ұсынады.
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
№ 9, 2019
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ БАСҚАРУДЫҢ ЖАҢА БІРІКТІРІЛГЕН ЖҮЙЕСІ ӘЗІРЛЕНУДЕ